Her er jeg ved at lave en 3-d valmue

Kontaktformular

Bodil Bach Pedersen
 
 
 
 
Udstilling
 

Afskrivningsregler ved køb af kunst

For virksomheden er der flere fordele ved at investere i kunst

 • Udsmykning af virksomhedens lokaler
 • Engagere medarbejderne i udsmykning af lokalerne .
 • Støtte en lokal kunstner
 • Støtte en særlig kunstart

Køb af kunst kan trækkes fra i skat. Her er nogle generelle regler:

 • Kunstværket skal være i virksomheden på linie med andre driftsmidler.
 • Det skal være et originalt kunstværk: maleri, skulptur,grafik eller lignende.
 • Det skal være førstegangskøb direkte fra kunstneren eller gennem galleri.
 • Der kan straksafskrives jvf. gældende satser.
 • Kunst købt til pris over "Straks-grænsen" kan afskrives liniært med 25 %årligt.
 • Kunst der indgår som en del af en bygning afskrives som bygninger.
 • Hvis kunstværket fjernes fra virksomheden, f.eks. overgår til privat, anses det som solgt. Som salgssum bruges den handelsværdi, værket har ved bortskaffelsen eller overgang til anden anvendelse.
 • Handelsværdien kan f.eks. være en auktionsvurdering.